Filosofisch Café

April is de maand van de filosofie. In samenwerking met de Bibliotheek in Muiden organiseert Dialoogkring Muiden op woensdagochtend 19 april 2017 van 10.00 tot 12.00 een filosofisch café in het kader van de maand van de filosofie, met het thema: “Rust”.

“In april onderzoeken en bevragen we een maand lang de betekenis van Rust.

Er is een grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben 24/7 toegang tot het oneindige wereldwijde web. Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie stroomt binnen. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en is dit nastrevenswaardig?

We beperken ons niet tot het idee van rust zelf, maar kijken ook naar het contrapunt, naar de onrust.

We bevinden ons in een tijd waarin tendensen op scherp staan: geopolitieke omwentelingen, oorlogen die ver weg lijken maar onze leefwereld binnendringen, een economische transitie, verkiezingen die geleid worden door populistische sentimenten en populisten die aan de macht raken. Over welk onrecht blijven we te rustig? Waarin moeten we ons berusten? Hoe we bewaren we rust wanneer we ons leven niet meer kunnen overzien?

De essayist voor de Maand van de Filosofie 2017 is Joke J. Hermsen. In haar essay voor de Maand van de Filosofie, getiteld Melancholie van de onrust, onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.” Zie https://www.maandvandefilosofie.nl/home/

Aan de hand van onze eigen ervaringen gaan we bovenstaande onderzoeken, wat betekent rust en onrust voor ons. Dit in een open dialoog met elkaar. Inzichten opdoen en de geest scherpen.

Start 10.00, Bibliotheek Muiden.

Reageren? Mail naar info@dialoogkringmuiden.nl voor nadere informatie.